subtop
 • 배관용강관
  • 배관용강관
  • 흑관, 백관
  배관용강관
 •  
 • 규격표
 • KS D 3507(JIS G 3452)
 • 호칭 외경 외경의 허용오차 두께(m/m) 허용두께차 소켓을 포함하지
  않은 중량
  A B m/m 테이퍼나사관 기타관 KS JIS kg/m
  10 17.3 ±0.5mm 2.35 2.3 + 규정하지않음
  - 12.5%
  0.866
  15 ½ 21.7 ±0.5mm 2.65 2.8 1.25
  20 ¾ 27.2 ±0.5mm 2.65 2.8 1.60
  25 1 34.0 ±0.5mm 3.25 3.2 2.45
  32 42.7 ±0.5mm 3.25 3.5 3.16
  40 48.6 ±0.5mm 3.25 3.5 3.63
  50 2 60.5 ±0.5mm ±1% 3.65 3.8 5.12
  65 76.3 ±0.7mm ±1% 3.65 4.2 6.34
  80 3 89.1 ±0.8mm ±1% 4.05 4.2 8.49
  90 101.6 ±0.8mm ±1% 4.05 4.2 9.74
  100 4 114.3 ±0.8mm ±1% 4.50 4.5 12.2
  125 5 139.8 ±0.8mm ±1% 4.85 4.5 16.1
  150 6 165.2 ±0.8mm ±1% 4.85 5.0 19.2
  200 8 216.3 ±1.0mm ±1% 5.85 5.8 30.4
  250 10 267.4 ±1.3mm ±1% 6.40 6.6 41.2
  300 12 318.5 ±1.5mm ±1% 7.00 6.9 53.8
  350 14 355.6   ±1% 7.60 7.9 65.2
  400 16 406.4   ±1% 7.90 7.9 77.6
  450 18 457.2   ±1% 7.90 7.9 87.5
  500 20 508.0   ±1% 7.90 7.9 97.4
  550 22 558.5   ±1% 7.90   107
  600 24 609.6   ±1% 7.90   117
   
 • (우)22839 인천광역시 서구 백범로 776 (가좌동 564-68번지)
  인천광역시 남동구 남동대로 935 | 사업자등록번호:121-86-27111
  경기도 부천시 원미구 상일로 120, 619호 (상동,송내리더스텔)    T : 1600-5318 | F : 070-7614-3369
  E-Mail : lgquick@naver.com COPYRIGHT(c) POSCO SANG SA CO.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED
 • 개인정보취급방침